employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

7 lí do bạn nên quan tâm đến EQ khi tuyển dụng

Posted by Thu Nguyen on Aug 3, 2016 10:00:00 AM

Bạn là một nhà quản lý nhân sự, và đang đau đầu chọn hướng đi thích hợp để tuyển dụng, huấn luyện cũng như giữ chân đúng nhân tài? Nếu chỉ dựa vào IQ (chỉ số thông minh) và sự hiểu biết của một người để xác định đó chính là người công ty bạn đang tìm, thì có lẽ bạn đã lầm rồi. Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới cũng áp dụng những bài “kiểm tra đầu vào” để tuyển dụng nhân sự, nhưng ngoài những câu hỏi về tư duy để tìm đúng đối tượng, họ còn đặc biệt thêm vào những câu hỏi về cảm xúc và nhiều khía cạnh khác, để có thể chọn đúng người phù hợp với công ty.

Để tìm hiểu nguyên nhân EQ dần trở thành một phần quan trọng trong xu hướng tuyển dụng của các doanh nghiệp, mời bạn đọc “7 lý do bạn nên quan tâm đến EQ khi tuyển dụng” tại trang blog TRG.

profiels1.jpg

Topics: ProfilesXT, trí tuệ cảm xúc, xu hướng tuyển dụng
    guest blogger VI (2)

    Bài viết mới nhất

    Danh mục bài viết

    see all

    Kết nối với Profiles