employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

[Infographic] 5 lãnh đạo doanh nghiệp tuổi Dậu xuất sắc nhất

Posted by Huy Tran on Jan 29, 2017 9:33:40 PM

Những người sinh ra trong năm Dậu được cho là có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, sau đây là 5 lãnh đạo doanh nghiệp tuổi Dậu tiêu biểu nhất.

Tìm hiểu về 5 cá nhân xuất sắc này tại TRG Blog.

Topics: lãnh đạo
    guest blogger VI (2)

    Bài viết mới nhất

    Danh mục bài viết

    see all

    Kết nối với Profiles