employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Hành vi bán hàng dẫn đến bán hàng thành công!

Posted by Kieu Nguyen on Mar 26, 2014 9:00:00 PM

Read More

Topics: phân loại tính cách, sales, Kỹ Năng Bán Hàng, Bán hàng

Hoàn toàn thoát khỏi xung đột đồng nghiệp.

Posted by Huy Tran on Aug 7, 2013 8:00:00 AM

Trái với quan niệm phổ biến, không biết không có nghĩa là bạn không chịu trách nhiệm về điều đó! Đặc biệt nếu bạn đang quản lý hai nhân viên không thực sự hòa hợp. Khi các nhân viên không thích nhau, tình trạng thù địch của họ có thể biến một không gian làm việc lành mạnh thành một môi trường độc hại. Xung đột giữa các đồng nghiệp là điều không thể tránh khỏi vì bạn không thể là người bạn tốt nhất của tất cả mọi người.

Read More

Topics: phân loại tính cách, Quản Trị Nhân Sự, Quản Lý Nhóm

Đánh giá nhân sự: bí quyết tuyển dụng thành công cho các doanh nghiệp vừa

Posted by Anh Tran on Apr 24, 2013 11:19:00 AM

Đừng tuyển dụng các nhân viên giỏi vào những vị trí công việc mà họ không thể làm được.

Read More

Topics: phân loại tính cách, Tuyển Dụng Hiệu Quả

Hội thảo chuyên đề: SỨC MẠNH CỦA "SỰ PHÙ HỢP CÔNG VIỆC"

Posted by Anh Tran on Apr 10, 2013 10:41:00 AM

Ngày thứ năm vừa qua 04/04/2013, Profiles International Vietnam đã tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề: Sc mnh ca "Sự Phù Hp Công Vic” tại khách sn New World, s76 Lê Lai, Qun 1.

Read More

Topics: phân loại tính cách, Tuyển Dụng Hiệu Quả, Quản Trị Nhân Sự, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên
    guest blogger VI (2)

    Bài viết mới nhất

    Danh mục bài viết

    see all

    Kết nối với Profiles