employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Gia tăng hiệu suất nhân viên thông qua việc đào tạo và phát triển!

Posted by Huy Tran on Nov 7, 2013 9:00:00 PM

Chúng ta đã từng được nghe câu nói: "Kiến thức là sức mạnh", tuy nhiên đôi khi chúng ta trở nên lười biếng và lãng quên sức mạnh của việc học tập.

Khi bắt đầu một công việc mới, hầu hết mọi người đều mong muốn tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết về công ty mới của mình. Tương tự trong các chương trình đào tạo và phát triển ban đầu, chúng ta cũng thường có khuynh hướng dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới được cung cấp. Nhưng sự mới lạ đó sẽ nhanh chóng biến mất. Hãy tưởng tượng xem: trong một vài năm tới, bạn có thể sẽ thấy những nhân viên của mình than thở khi chỉ mới thoáng nghe về những buổi đào tạo và phát triển nhân viên. Sự thay đổi nhận thức về các khoá đào tạo và phát triển này có thể gây trở ngại cho mức độ hiệu suất trong một tổ chức. Các nhà quản lý có trách nhiệm đảm bảo rằng những kỹ năng mà nhân viên học được trong các khoá đào tạo cần được áp dụng hiệu quả nhằm đảm bảo các hành vi chuyên môn trong công việc.

Read More

Topics: Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Phương Pháp Học Tập

Cách lập Chương trình tập huấn hiệu quả cho nhân viên

Posted by Dong Dao on Oct 11, 2012 9:28:00 AM

Tất cả chúng ta đều biết câu “Kiến thức là sức mạnh” (Knowledge is power), nhưng theo thời gian, chúng ta trở nên lười biếng và quên đi sức mạnh của việc học hỏi. Hầu hết chúng ta háo hức được học hỏi mọi thứ khi bắt đầu làm việc tại công ty mới. Trong chương trình tập huấn và phát triển kĩ năng ban đầu, chúng ta có khuynh hướng tạm thời chấp nhận những thông tin chúng ta nhận được. Nhưng cũng như bất cứ điều gì mới mẻ và thú vị, sự hấp dẫn sẽ sớm tan biến. Chỉ vài năm sau, bạn sẽ nhận thấy người nhân viên với đôi chân mày rậm và cặp mắt sáng rỡ trước đây rầu rĩ trong dòng suy nghĩ về các phiên tập huấn và phát triển kĩ năng cho nhân viên. Sự biến động trong cách nhìn nhận của người nhân viên về các chương trình tập huấn và phát triển kĩ năng thực sự làm giảm năng suất trong công việc. Trách nhiệm của nhà quản lý là đảm bảo những kĩ năng nhân viên học được từ tập huấn sẽ được ứng dụng hiệu quả nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công việc.

Read More

Topics: Quản Trị Nhân Sự, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Phương Pháp Học Tập
    guest blogger VI (2)

    Bài viết mới nhất

    Danh mục bài viết

    see all

    Kết nối với Profiles